EUROGLAS

Animated publication

E U R O G L A S | K A T A L O G

S P I S T R E Ś C I

S I L V E R S T A R ® C O M B I N E U T R A L 7 0 / 3 5 T S I L V E R S T A R ® C O M B I N E U T R A L 6 1 / 3 2 T S I L V E R S T A R ® C O M B I N E U T R A L 5 1 / 2 8 T

O F I R M I E 0 3

0 4

4 6

8 6

S I L V E R S T A R ® C O M B I N E U T R A L 7 0 / 3 5 N G T

8 6

S I L V E R S T A R ® S E L E K T T

1 0 0

S I L V E R S T A R ® S E L E K T 7 4 / 4 2 T S I L V E R S T A R ® S U N S T O P 5 0 T

1 0 0

1 0 0

O F I R M I E

Firma EUROGLAS to europejska huta szkła płaskiego o szwajcarskich korzeniach. Produkujemy szkło float, szkło laminowane oraz szkło z różnego rodzaju powło- kami, które poprawiają jego funkcjonalność. Dzięki sze- rokiemu spektrum produktów, nasza marka jest coraz bardziej rozpoznawalna na rynku budowlanym. Powłoki linii SILVERSTAR® to nowoczesne powłoki prze- ciwsłoneczne o neutralnym kolorze transmisji światła. Nasze produkty ograniczają nagrzewanie pomieszczeń, dzięki obniżeniu całkowitego współczynnika przepusz- czalności energii promieniowania słonecznego g , przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej przepuszczalności światła Lt . Dzięki temu idealnie nadają się na fasady całoszklane, nie powodując efektu „szklarni” oraz za- pewniając wysoki komfort cieplny użytkownikom. Przedstawiamy Państwu paletę produktów linii SILVERSTAR® COMBI Neutral , SILVERSTAR® SELEKT i SILVERSTAR® SUNSTOP .

E U R O G L A S 0 3

S I L V E R S T A R ® C O M B I N e u t r a l 7 0 / 3 5 T

E U R O G L A S 0 4

Realizacje

S I L V E R S T A R ® C O M B I N e u t r a l 7 0 / 3 5 T

C R O S S P O I N T I I

D L C E N T E R P O I N T

C O M A R C H 7

M O G I L S K A O F F I C E P A R K

B I U R O W I E C D W O R C O W A 2 5

N E O P A R K

K T W

F A C E T O F A C E B U S I N E S S C A M P U S

R O S A

E L E K T R O C I E P Ł O W N I A P O W I Ś L E

C O M A R C H 7

miasto: Kraków projekt: Artur Jasiński i wspólnicy Biuro Architektoniczne Sp. z.o.o.

SILVERSTAR® COMBI Neutral 70/35 T

Comarch 7 Kraków

C R O S S P O I N T I I

miasto: Łódź projekt: PRC Architekci Sp. z o.o.

SILVERSTAR® COMBI Neutral 70/35 T

Cross Point II Łódź

D L C E N T E R P O I N T

miasto: Katowice projekt: Ostrowscy Architekci Biuro Projektowe Sp. z o.o.

SILVERSTAR® COMBI Neutral 70/35 T

B I U R O W I E C D W O R C O W A 2 5

miasto: Gliwice projekt: ARKUS Biuro Projektowo- Doradcze Marek Gachowski

SILVERSTAR® COMBI Neutral 70/35 T

Biurowiec Dworcowa 25 Gliwice

E L E K T R O C I E P Ł O W N I A P O W I Ś L E

miasto: Warszawa projekt: APA Wojciechowski

SILVERSTAR® COMBI Neutral 70/35 T

Elektrociepłownia Powiśle Warszawa

Elektrociepłownia Powiśle Warszawa

F A C E T O F A C E B U S I N E S S C A M P U S

miasto: Katowice projekt: Grupa 5 Architekci Sp. z o.o.

SILVERSTAR® COMBI Neutral 70/35 T

K T W

miasto: Katowice projekt: Medusa Group

SILVERSTAR® COMBI Neutral 70/35 T

KTw Katowice

M O G I L S K A O F F I C E P A R K

miasto: Kraków projekt: OP Architekten ZT Sp. z o.o.

SILVERSTAR® COMBI Neutral 70/35 T

N E O P A R K

miasto: Warszawa projekt: JEMS Architekci

SILVERSTAR® COMBI Neutral 70/35 T

Neopark Warszawa

R O S A

miasto: Tychy projekt: DESKA Project Sp. z o.o. Sp.k.

SILVERSTAR® COMBI Neutral 70/35 T

Rosa Tychy

S I L V E R S T A R ® C O M B I N e u t r a l 6 1 / 3 2 T

E U R O G L A S 4 6

Realizacje

S I L V E R S T A R ® C O M B I N e u t r a l 6 1 / 3 2 T

A W A R D B U S I N E S S P A R K

H O T E L P U R O

V L O W E W R O C Ł A W I U

S Q B U S I N E S S C E N T E R

F O R 2

B I B L I O T E K A P I O T R K Ó W T R Y B U N A L S K I

H O T E L T H E B R I D G E

P A R K A V E N U E

A W A R D B U S I N E S S P A R K

miasto: Wrocław projekt: A2 +1 Paradysz & Mikołajczyk

SILVERSTAR® COMBI Neutral 61/32 T

Award Business Park Wrocław

F O R 2

miasto: Bydgoszcz projekt: Modulor Architekci | Maarte Studio Architektoniczne Marek Łańcucki

SILVERSTAR® COMBI Neutral 61/32 T

H O T E L P U R O

miasto: Gdańsk projekt: Pracownia Architektoniczna KD Kozikowski Design

SILVERSTAR® COMBI Neutral 61/32 T

Hotel Puro Gdańsk

H O T E L T H E B R I D G E

miasto: Wrocław projekt: Forum Architekci Lose Goncerzewicz Sp.J.

SILVERSTAR® COMBI Neutral 61/32 T

B I B L I O T E K A P I O T R K Ó W T R Y B U N A L S K I

miasto: Piotrków Trybunalski projekt: Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Budopol S.A.

SILVERSTAR® COMBI Neutral 61/32 T

Biblioteka Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski

Biblioteka Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski

P A R K A V E N U E

miasto: Warszawa projekt: JSK Architekci Sp. z o.o.

SILVERSTAR® COMBI Neutral 61/32 T

Park Avenue Warszawa

Park Avenue Warszawa

S Q B U S I N E S S C E N T E R

miasto: Wrocław projekt: Studio Mańczak – Mańczak Adam

SILVERSTAR® COMBI Neutral 61/32 T

SQ Business Center Wrocław

V L O W E W R O C Ł A W I U

miasto: Wrocław projekt: Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

SILVERSTAR® COMBI Neutral 61/32 T

V LO we Wrocławiu Wrocław

S I L V E R S T A R ® C O M B I N e u t r a l 7 0 / 3 5 N G T

E U R O G L A S 8 6

S I L V E R S T A R ® C O M B I N e u t r a l 5 1 / 2 8 T

Realizacje

S I L V E R S T A R ® C O M B I N e u t r a l 7 0 / 3 5 N G T

K O L O N I A S I E L C E

S I L V E R S T A R ® C O M B I N e u t r a l 5 1 / 2 8 T

S Y N T A J O F F I C E P A R K

S Z P I T A L P R O K O C I M

K O L O N I A S I E L C E

miasto: Warszawa projekt: PIG Architekci Sp. z o.o.

SILVERSTAR® COMBI Neutral 70/35 NG T

Kolonia Sielce Warszawa

S Y N T A J O F F I C E P A R K

miasto: Trzebinia projekt: Arch-Studio Sp. z o.o.

SILVERSTAR® COMBI Neutral 51/28 T

S Z P I T A L P R O K O C I M

miasto: Kraków projekt: Promedicon Biuro Konsultingowe Rozwoju Budownictwa Służby Zdrowia Sp. z o.o

SILVERSTAR® COMBI Neutral 51/28 T

S I L V E R S T A R ® S e l e k t T

S I L V E R S T A R ® S e l e k t 7 4 / 4 2 T

E U R O G L A S 1 0 0

S I L V E R S T A R ® S U N S T O P N e u t r a l 5 0 T

Realizacje

S I L V E R S T A R ® S e l e k t T

S I L V E R S T A R ® S e l e k t 7 4 / 4 2 T

O L I V I A P A W I L O N

N O S P R

S I L V E R S T A R ® S U N S T O P N e u t r a l 5 0 T

V I T K A C

N O S P R

miasto: Katowice projekt: Konior Studio – Tomasz Konior

SILVERSTAR® Selekt T

O L I V I A P A W I L O N

miasto: Gdańsk projekt: BJK Architekci

SILVERSTAR® Selekt 74/42 T

Olivia Pawilon Gdańsk

V I T K A C

miasto: Warszawa projekt: Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.

SILVERSTAR® SUNSTOP Neutral 50 T

Vitkac Warszawa

Made with FlippingBook Ebook Creator